PRE PARTNEROV

SK EN

ANTIGRAFFITI / GRAFFITI • TIENE • OCHRANA POVRCHOV

Spoločnosť Blue & Green na základe spoločenskej a trhovej objednávky vyvinula jedinečný program

pre efektívne odstraňovanie graffiti vo všetkých fázach čistenia fasád budov, mostov, podchodov, objektov občianskej vybavenosti a vozidiel verejnej dopravy, vlakov, električiek, trolejbusov a autobusov.

 

Naše unikátne ochranné produkty zabezpečujú odolnosť povrchov voči graffiti a iným nečistotami

a šetria tak náklady na každé ďalšie čistenie. Blue & Green koncept starostlivosti o budovy a vozidlá vám prináša dlhodobú trvácnosť povrchov a ich bezproblémovú údržbu.

 

Produkty sú vyrobené s ohľadom na použitie v zastavaných územiach miest.

Graffiti, v prípade ich legálneho prejavu na to určených miestach, vnímame ako formu pouličného umenia, subkultúru, prítomnú prakticky v každom väčšom či menšom meste.          V prípade nelegálneho prejavu automaticky hovoríme o trestnom čine poškodzovania cudzej veci. Aj napriek snahe samospráv, organizáciam tretieho sektora či priamo komunity, sa nájdu jednotlivci, ktorí nehnuteľnosť závažne poškodia. Častokrát ide bohužiaľ o práve zrekonštruovanú, novopostavenú budovu alebo neraz naopak - s významnou historickou hodnotou. Množstvo takto poškodených fasád, popísaných a polepených plôch prispieva k výraznemu vizuálnemu smogu v mestách. Samostatnou kapitolou je potom graffiti na vozidlách verejnej dopravy, ktoré si z mnohých aspektov vyžaduje používanie špeciálnej chémie na poškodené exteriéry a interiéry.

 

Sme svedkami nastupujúceho trendu znižovania vizuálneho smogu ekologickým odstraňovaním starých graffiti vo všetkých formách a snahy o zamedzenie vzniku nových, preventívnymi ochrannými riešeniami. V spoločnosti krajín ako Švédsko, Nórsko, Dánsko, Francúzsko (v niektorých častiach Paríža sú majitelia s graffiti na fasáde za určitých podmienok dokonca pokutovaní), Nemecko, či Česko ani Slovensko nezaostáva. Prijatá prísnejšia legislatíva poškodzovania cudzej veci je podporovaná aktivitami ako dotovanie čistenia, prevencia či legalizácia plôch.

 

Každé ďalšie čistenie poškodených plôch zvyšuje prevádzkové náklady budov a vozidiel a práve preventívne riešenia ich vo výraznej miere znižujú. Preto je v prípade lokalít s vysokou frekvenciou znečistenia (verejné budovy a priestory, podchody, sídliská), nevyhnutné pristúpiť  k preventívnym opatreniam a to vo forme ochranného náteru, ktorý znemožní poškodenie povrchu, uľahčí každé ďalšie čistenie a zároveň neovplyvní technické vlastnosti fasády, konštrukcie či okolitého prostredia.

 

 

SEGMENTY

TOP PRODUKTY V SEGMENTE

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A TECHNICKÉ LISTY

Karty údajov o zložkách sú k dispozícii na vyžiadanie

 • Brick Tile Cleaner

   KBU

 • DC 6683 Silan Siloxan

   KBU                               TL

 • Facade Cleaner

   KBU

 • Glue Rubber Mark Remover Wipes

   KBU                               TL

 • Glue Rubber Mark Remover

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover All in One

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover All Round

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover Clear

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover Kilroy

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover Red

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover Shadow

   KBU

 • Graffiti Remover Tectyl M

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover Train IPL

   KBU                               TL

 • Graffiti Remover Wipes

   KBU                               TL

 • Graffiti Shield

   KBU                               TL

 • SC 20

   KBU                               TL

 • Ink Remover Shadow

   KBU                               TL

 • SC 20 Clear

   KBU                               TL

 • SC Oleo

   KBU                                TL

 • Graffiti Remover

   KBU                               TL

 • Transit Guard Glass Coating

   KBU

 • Transit Guard Interior

   KBU

 • Transit Guard Pre Cleaner

   KBU

 • Graffiti remover blue (gel)

                                          TL

 • Graffiti remover blue tekutý

                                         TL

 • Silan DC 6341

   KBU                               TL

 • Tectyl Remover Strong

   KBU                               TL

 • Transit Guard Exterior

   KBU

 • Transit Guard Floor Coating

   KBU

 • Transit Guard Floor Stripper

   KBU

 • Graffiti remover shadow gel

                                         TL

 • Graffiti remover shadow hypo

                                         TL

 • Graffiti remover shadow tek

                                         TL

 • Graffiti remover yellow

                                          TL

 • Mr Perfect

                                         TL

 • Graffiti remover green (gel)

                                         TL

 • Graffiti remover green tekutý

                                         TL

 • Graffiti remover red tekutý_

                                         TL

 • Graffiti remover shadow acid

                                         TL

 • Graffiti remover shadow extreme pasta

                                         TL

 

© 2018 - ALL RIGHTS RESERVED - DESIGNED BY PROMOMEDIA

ECCLEAN, s.r.o.

 

Martina Rázusa 13,

984 01 Lučenec

Slovensko

Certifikáty

+421 (0)47 38 123 03

Obchodné podmienky

Alternatívne riešenie sporov

Odstúpenie od zmluvy

Ochrana osobných údajov